เกี่ยวกับเรา

บริษัท แพ๊ค แอนด์ มูฟ เซอร์วิส จำกัด

     ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อนำนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ลังไม้มาจากประเทศญี่ปุ่นโดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบการผลิต อุปกรณ์และสินค้าในประเทศไทยโดยอ้างอิงจากมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (JIS) เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ลังไม้ให้เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า ส่วนเรื่องการบรรจุหีบห่อสินค้าเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการบริการบรรจุหีบห่อสินค้าอุตสาหกรรมมามากกว่า 15 ปี และในปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายส่วนการให้บริการ คือ ระบบโลจิสติกส์ ระบบการจัดเก็บสินค้าและบริการด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้านการที่ดีและราคาสมเหตุสมผล จบ ครบ ในที่เดียว