บรรจุภัณฑ์ลังไม้

 

   ลังไม้และพาเลทของเรา ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

เพื่อให้ง่ายต่อการบรรจุหีบห่อ แข็งแรงทนทาน มีมาตรฐานสำหรับการส่งออก

และ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เราสามารถออกแบบและผลิตตามขนาดและ

มาตรฐานที่ลูกค้าต้องการได้ ดังนี้:

 

  • ออกแบบและผลิตลังไม้หรือพาเลทไม้สำหรับสินค้าของคุณแบบเฉพาะเจาะจงจากสินค้า
  • ออกแบบและผลิตลังไม้หรือพาเลทไม้ซึ่งมีขนาดไม่จำกัด
  • ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของไม้ได้ เช่น ไม้สนนิวซีแลนด์ หรือ ไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น ซึ่งมีผลกับราคาของบรรจุภัณฑ์
  • ลูกค้าสามารถกำหนดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งเราจะออกแบบให้ตามต้นทุนของคุณได้
  • ลังไม้หรือพาเลทไม้ ผ่านการอบด้วยความร้อน ประทับตราสำหรับส่งออก และ มีเอกสารรับรองการส่งออก
  • ลังไม้ แบบผลิตให้ลูกค้านำไปบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยตัวเอง มีทั้งแบบประกอบ และ แบบที่ยังไม่ประกอบ
  • ลังไม้ สามารถออกแบบและผลิตให้มีบานผับสำหรับปิดและเปิดได้
  • ลังไม้ สามารถออกแบบและผลิตให้มีส่วนรองรับน้ำหนักหรือสิ่งป้องกันการกระแทกได้